Events

Events


मराठी वाचन दिवस - २०२१

मराठी वाचन दिवस - २०२१

मराठी भाषा साहित्यामध्ये वाचन कलेच्या संस्कृतीची एक समृद्ध परंपरा आहे. विचार, वाणी आणि उच्चार यांचे संस्कारशील असे पिळदार वळण येण्यासाठी जुन्या काळात मोठ मोठे ग्रंथ मुखोद्गत करण्याची स्पर्धा चालत असे.

19 Jun,2021