Event Details

राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग व महिला विकास कक्ष आयोजित वृक्षारोपण

राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग व महिला विकास कक्ष आयोजित वृक्षारोपण

17 Jul,2021
  • दि. १७ जुलै, २०२१
  • वेळ : सकाळी १०:०० वाजता
  • स्थळ : कारखानीस महाविद्यालयाचे मैदान